Po co właściwie używa się środków ochrony roślin?Chwasty są problemem dla wszystkich gospodarstw rolnych, konwencjonalnych, ekologicznych i biotechnologicznych z wykorzystaniem nasion GMO, a z pewnością istnieją produkty i praktyki, które pomagają wyeliminować chwasty i szkodniki odpowiednie do zastosowania w każdym rodzaju gospodarstwa rolnego.


uprawy01

Produkty agrochemiczne do zwalczania chwastów w uprawach ziemniaka

Istnieje kilka głównych rodzajów pestycydów, które są powszechnie stosowane w większości gospodarstw rolnych do ochrony plonów przed szkodnikami.Insektycydy są stosowane do odstraszania lub zabijania owadów żerujących na roślinach uprawnych, herbicydy są używane do zabijania szkodliwych roślin, jak chwasty, które niszczą uprawy i konkurują o wodę, miejsce, światło słoneczne i składniki odżywcze pobierane z gleby, rodentycydy to preparaty chroniące rośliny przed gryzoniami, a fungicydy pomagają roślinom w obszarach, w których są one podatne na infekcje grzybowe.

uprawy05

Etykiety preparatów powinny opisywać, jakie są składniki czynne i jakie zagrożenia związane z niewłaściwym stosowaniem herbicydów. Powinny również zawierać instrukcje dotyczące stosowania, środków ostrożności, jakie należy podjąć, oraz możliwych szkodliwych skutków narażenia na ich działanie. Szczegóły na etykiecie mają na celu pomóc w jak najbezpieczniejszym stosowaniu produktów, zapewniając odpowiednią ochronę roślin i osób, które mają z nimi kontakt. Odpowiedzialne stosowanie środków ochrony roślin zapobiega powstawaniu odporności u szkodników na stosowane preparaty.Produkty rolne codziennie narażone są na liczne zagrożenia, które grożą ich zabiciem, zjedzeniem czy zagłuszeniem, dlatego niezbędne jest zwalczanie chwastów w uprawach ziemniaka. W rzeczywistości istnieje ponad 30 000 gatunków samych chwastów, z których wszystkie mogą zahamować wzrost roślin, a nawet uszkodzić całe plony. Ponadto istnieją tysiące rodzajów owadów, które jedzą rośliny. Są też zagrożenia, z którymi muszą się zmierzyć rośliny, gdy zostaną zebrane z pól i złożone w magazynie, ponieważ owady, gryzonie i pleśń nadal mogą je uszkodzić.